+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Italienerne flygter fra EU og venstrefløjen

Italien er EU's tredjestørste økonomi, så den svindende opbakning....

EU bør forbyde kasino spekulation.

Enhedslisten bør arbejde for EU forbud mod handel med spekulative finansprodukter...

Modernisering af forsvars-forbeholdet

Enhedslisten bør tage initiativ til modernisering af forsvarsforbeholdet

Kommentar til ‘Den sociale protokol”

Protokollen er juridisk dokument, som sikrer, at ....

Forsvars-forbeholdet giver fortsat mening.

Forbeholdet giver stadig god mening nu 25 år efter....

EU debat i Enhedslisten Horsens

Medlemsmøde i Horsens, hvor EU var til debat.

EU aktivistisk parlamen-tarisme

så udfordringen er at få udstillet tåbelige beslutninger,

Hvorfor Enhedslisten og ikke Folke-bevægelsen?

Er Folkebevægelsen blevet overflødig?
Nej tværtimod. Folkebevægelsen

Aktivistisk parlamen-tarisme, et par eksempler

Aktivistisk parlamentarisme er et begreb for konkret handling.........

Daxit

Vi bør lære af vores erfaringer...

EU bør forbyde kasino spekulation.

Enhedslisten bør arbejde for EU forbud mod handel med spekulative finansprodukter...

Kommentar til ‘Den sociale protokol”

Protokollen er juridisk dokument, som sikrer, at ....

Social dumping – et grundvilkår

Social dumping er et grundvilkår i EU.

Velfærd

Arbejdskraftens fri bevægelighed, en af EU grundpillerne, har skabt omfattende social dumping.

Italienerne flygter fra EU og venstrefløjen

Italien er EU's tredjestørste økonomi, så den svindende opbakning....

Kontinuitet er vigtigt.

Kontinuitet er vigtigt. Det tager tid at komme i gang i parlament....

Aktivistisk parlamen-tarisme, et par eksempler

Aktivistisk parlamentarisme er et begreb for konkret handling.........

Klimaet og EU

Indsatsen for at et globalt klima, der sikrer menneskehedens overlevelse....

Modernisering af forsvars-forbeholdet

Enhedslisten bør tage initiativ til modernisering af forsvarsforbeholdet

Forsvars-forbeholdet giver fortsat mening.

Forbeholdet giver stadig god mening nu 25 år efter....

Hvorfor Enhedslisten og ikke Folke-bevægelsen?

Er Folkebevægelsen blevet overflødig?
Nej tværtimod. Folkebevægelsen

Italienerne flygter fra EU og venstrefløjen

Italien er EU's tredjestørste økonomi, så den svindende opbakning....

EU bør forbyde kasino spekulation.

Enhedslisten bør arbejde for EU forbud mod handel med spekulative finansprodukter...

Kontinuitet er vigtigt.

Kontinuitet er vigtigt. Det tager tid at komme i gang i parlament....

EU debat i Enhedslisten Horsens

Medlemsmøde i Horsens, hvor EU var til debat.

EU aktivistisk parlamen-tarisme

så udfordringen er at få udstillet tåbelige beslutninger,

Aktivistisk parlamen-tarisme, et par eksempler

Aktivistisk parlamentarisme er et begreb for konkret handling.........

Daxit

Vi bør lære af vores erfaringer...

Foto EL Svendborg

Det danske forsvarsforbehold er under pres. Alle partier med undtagelse af Enhedslisten og DF, sigter mod at få det ophævet.
Forbeholdet giver stadig god mening nu 25 år efter det blev indført. Det har således holdt Danmark ude af den stadigt mere omfattende og aggressiv oprustning i EU.

 

 

Aktivistisk parlamentarisme er et begreb for konkret handling. Ikke endnu en fiks venstrefløjsbesværgelse for intet at gøre eller for at give op. Men handling for at skabe opmærksomhed. En aktionsform for at få andre i bevægelse.

 

 

 

Jo mere udemokratisk, ugennemsigtigt, skjult og topstyret parlamentariske processer foregår, og jo mere disse processers politiske perspektiv er uforeneligt med flertallets interesser, jo mere er aktivistisk parlamentarisme påkrævet

 

 

 

Kampen mod social dumping er en hjørnesten i kampen for bedre velfærd.

 

 

 

 

 Social dumping, forringelse af sociale ydelser og voksende fattigdom bør være kernestof i Enhedslistens kommende EU valgkamp.
Centralt i den sammenhæng står kravet om at Danmark går forrest for at EU indfører en Sociale Protokol, som foreslået af det Europæiske LO tilbage i 2008

 

 

 Er Folkebevægelsen blevet overflødig?
Nej tværtimod. Folkebevægelsen yder et enormt bidrag til at vi overhovedet stadig har en EU debat. Det er jo netop styrken ved, at vi forener kræfterne i en fælles bevægelse. Og derfor er Enhedslisten kollektivt medlem.
Men mange, der som jeg har en socialistisk tilgang til kritikken af EU, synes at enkeltsagstilgangen ikke kan stå alene. Vi har et håb om et demokratisk samarbejdende Europa og en solidarisk tilgang til den globale udvikling

Velfærd

Arbejdskraftens fri bevægelighed, en af EU grundpillerne, har skabt omfattende social dumping.

Klimaet og EU

Indsatsen for at et globalt klima, der sikrer menneskehedens overlevelse….

Daxit

Vi bør lære af vores erfaringer…