+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

Enhedslisten og ungdommen

På det seneste årsmøde blev det besluttet, at HB på et par møder i løbet af året skulle drøfte de fælles politiske prioriteringer med SUF, og kommende fælles aktiviteter. På den baggrund kunne HB drøfte eventuelle ændringer i samarbejdsaftalen med SUF. HBs beretning...

læs mere

Afdelingerne skal have en hjælpende hånd

De lokale afdelinger er Enhedslistens organisatoriske base. De skal løse en række organisatoriske opgaver, og sikre at afdelingens medlemmer bliver mødt med tilbud om interessante møder og aktiviteter. Det er ikke en let opgave. Og vi lykkes ikke særligt godt med den....

læs mere

Aktionsfællesskaber

Vi har en dårlig vane med at ethvert nyt forslag om ændringer i vores organisationsform først skal igennem ulidelige lange teoretiske diskussioner. Hvilket for det meste ender ud i ingenting. Det er uforståeligt. Vi er et parti der vil lave samfundet grundlæggende om,...

læs mere

Fælles debat-ansvar

Vi har et fælles ansvar for at skabe de bedste betingelser for vores kollektive debatter. Det synes jeg ikke vi er gode nok til, så jeg vil her forsøge at forholde mig til hvordan vi kan gøre det bedre. Stråmandsdebatters ødelæggende virkning på den kollektive debat....

læs mere

Vi formår ikke at skabe forbindelse til ungdommen.

Ingen partier overlever uden at have tag i ungdommen. Det gælder også Enhedslisten. Desværre lykkes vi dårligt med det. Skolevalgene har understreget vores dilemma. Nok har vi en solidarisk og grøn politik, der tiltrækker unge, men vi formår ikke at omsætte det i nye...

læs mere

Om konstruktive kollektive diskussioner

Vi har et fælles ansvar for at skabe de bedste betingelser for vores kollektive debatter. Det mener jeg ikke vi altid, er gode nok til, så jeg vil her forsøge at forholde mig til hvordan vi kan gøre det bedre. Hvad er til diskussion hvornår. I en levende dynamisk...

læs mere

HB kandidat

Jeg er kandidat til Enhedslistens hovedbestyrelse. Enhedslisten gør det godt. Spørgsmålet er hvordan vi kan gøre det bedre. Med stædig ihærdighed i mange års opposition til borgerlige regeringer, har vi vundet en placering i det politiske landskab, som vi med rette...

læs mere