+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Indsatsen for at et globalt klima, der sikrer menneskehedens overlevelse, indeholder et utal af politikområder.
Et af dem er energiområdet. Hurtig overgang væk fra afbrænding af fossile brændstoffer of overgang til vedvarende energi er Enhedslistens vision.
Som beskrevet i forrige nummer af RØD GRØN ønsker EU at liberalisere energimarkedet. Med de fatale konsekvenser det kan få, når markedets krav og interesser kommer før de politiske prioriteringer.
Frygten er at liberaliseringen vil forsinke overgangen væk fra fossile brændstoffer og lægge yderligere tekniske hindringer i vejen for incitamenter til overgang til vedvarende energi.
Enhedslisten har blandet sig i debatten i Folketingets Europaudvalg, og skal helt naturligt følge op i Parlamentet.

Af beskrivelsen i RØD Grøn fremgår at den politiske behandling af EU’s udspil er tilfældig, uden interesse, indsigt eller overblik fra Folketingspolitikernes side. Man håber at nogen har styr på det og overlader resten til regeringen. Der således uden egentligt mandat kan forhandle en aftalepakke i hus.

Det bør rejse debat om at finde veje til at øge mulighederne for offentlig indsigt i, og påvirkning af, de processer der går indgår i behandlingen af EU udspil om ny lovgivning.

https://org.enhedslisten.dk/medlemsblad/energipolitik-med-eu-bind-oejnene