+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Arbejdskraftens fri bevægelighed, en af EU grundpillerne, har skabt omfattende social dumping i store dele af Europa. Muligheden for at rekruttere arbejdskraft fra lavtlønsområder har forringet arbejds- og lønforholdene voldsomt i mange sektorer. Især indenfor hotel og restaurant, rengøring, landbrug og transport.
Vi kender alle eksempler på hvad det har betydet.
I Koldings byråd arbejder jeg med at afbøde nogle af følgerne af udviklingen indenfor transportbranchen. EU’s kørselsregler gør det muligt for udenlandske chauffører at køre på de danske landeveje i måneder i stræk, og det er tilladt at sove og hvile på samme landeveje. Det betyder at motorvejs rastepladser, nødspor på motorveje og parkeringspladser i industrikvarterer er propfyldte med overnattende chauffører.
Det kan vi så finde løsninger på lokalt ved at anlægge P arealer, velfærdsfaciliteter, hotelsenge og andet.
Det gør vi, men det er grotesk og uholdbart.
Kampen mod social dumping er en hjørnesten i kampen for bedre velfærd.