+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Jeg er blevet spurgt, om min omtale af aktivistisk parlamentariske ikke blot er en undskyldning for at lege politiker i en sammenhæng, hvor jeg intet har at sige. Og hvordan jeg på den baggrund kan give udtryk for, at Enhedslisten ligefrem kan komme til at gøre en enorm forskel.

Det kræver et par kommentarer.

Aktivistisk parlamentarisme er et begreb for konkret handling. Ikke endnu en fiks venstrefløjsbesværgelse for intet at gøre eller for at give op. Men handling for at skabe opmærksomhed. En aktionsform for at få andre i bevægelse. Her er et par konkrete og meget forskellige forslag:

Det oplagte:
”MEP Sleep In” forud for rådsmøderne i Strasbourg – for at udfordre EU institutionernes legitimitet.
EU parlamentets mest omtalte idioti og meningsløse brug af borgernes penge er den månedlige flytning af hele forestillingen fra Bruxelles til Strasbourg. Jeg skal undlade den lange bureaukratiske fortælling om, hvorfor det er sådan. Blot fastslå at det koster en lille mia. danske kroner om året, at det er totalt meningsløst, at det ikke støttes af ret mange parlamentarikere eller regeringer for den sags skyld, og at det bør stoppes.
Enhedslisten går i spidsen for en aktion ”MEP Sleep in” foran parlamentet i Strasbourg hver måned. Parlamentarikere og andre aktivister i telt og sovepose ude foran under sloganet ”Hvis I ikke kan løse dette – hvordan kan vi så tro, I kan løse noget som helst”.
Find selv en rammende ordret engelsk oversættelse. Men aktionen og sloganet skal påpege EU konstruktionens manglende evne til at finde holdbare folkeligt acceptable løsninger på åbenlyse udfordringer.
Jeg kan godt forestille mig, hvor stor teltlejren kan blive, når hjemløseorganisationer, arbejdsløse spaniere og grækere og alle andre, der har problemer, der ikke bliver løst, begynder at deltage.
Det kan gøre en enorm forskel.

Det svære og mere komplicerede eksempel:
”Vi er de bestjålne – hvor skal vi klage” – En symbolbevægelse mod spekulationskapitalens systematiske udbytning af verdens befolkning. Spekulationskapitalen er den form for finanskapital, der investerer i fiktive værdier i uigennemskuelige transaktioner. En spekulation, der har store samfundsskadelige konsekvenser.
Spekulationskapitalen omsætter globalt såvel som isoleret i Europa svimlende beløb. Af forskellige finansinstitutioner opgjort til at udgøre op mod 80 gange det samlede globale bruttonationalprodukt.

Her blot fastslå at spekulationskapitalens tilegnelse af den globale udbytning ofte er helt eller delvist garanteret af staters nationalbanker eller Den europæiske Centralbank og derfor er risikofri. At tyveriet ikke har skyggen af moralsk legitimitet, ikke er accepteret af nogen befolkning, og samtidig udgør den største trussel mod befolkningernes økonomiske tryghed. Bagmændene er den morderne kapitalismes virkelige skurke,

Aktionen er kompliceret i sit udgangspunkt, og kræver derfor uendelig megen bearbejdning af fakta, gennemgang af procedurer osv. For at udforme et materiale der er tilgængeligt, forståeligt og appellerende til såvel parlamentarikere som aktivister. Råmateriale til den proces findes i Parlamentet og kommissionen. Evnerne til at oversætte og perspektivere det har Enhedslistens kollektiv.
Aktionen kan gå ud på, at de der bakker op, indleverer tyverianmeldelser til myndighederne. Den kan gå ud på at mødes i Bruxelles for få indført forbud mod spekulation. Eller ved at tage flere virkemidler i brug på en gang. Eller noget helt andet.
Det kan få enorm betydning.

Min pointe er at den slags kombinationer af parlamentarisk arbejde og appel til offentligheden må være en fast bestanddel af Enhedslistens arbejde. Vi er gode til at fremsætte politiske forslag, forespørgsler og debatter. Det skal vi blive ved med. Men tiden fordrer aktivisme.

http://notat.dk/artikler/2013/kasinoet-fortstter-2013-01-05