+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Af: Eva Milsted Enoksen

Social dumping er et grundvilkår i EU. Så længe vi har en konstruktion, hvor markedet står over alle andre hensyn og den fri bevægelig er hellig, kan medlemslandene ikke lave en effektiv indsats mod social dumping.
EU er baseret på det indre marked og de fire såkaldte friheder; fri bevægelighed for arbejdskraft, for varer, for tjenesteydelser og for kapital. Det betyder i virkeligheden, at man ikke må lave lovgivning, der på nogen måde begrænser de friheder: Det lyder jo som om de friheder er er rettet EU-borgerne, men faktisk er det friheder for virksomheder og spekulanter. Den fri bevægelighed for arbejdskraft og særligt for tjenesteydelser sikrer virksomheder ret til at presse lønnen i bund, ved at importere arbejdskraft fra lande, hvor arbejdsløsheden er størst og lønnen lavest.
I Danmark har vi en arbejdsmarkedsmodel baseret på kollektive overenskomster. Det har fungeret godt i over 100 år og sikret Danmark en økonomi og velstand, der har gjort os i stand til at opbygge en velfærdsstat. Men EU, med Kommissionen og EU-domstolen i spidsen har sørget for at det system er under massivt pres. Det er en ideologisk kamp, hvor alle forhindringer for markedet skal fjernes og lønninger skal presses i bund så profitten kan stige.
Nogle vil sige, at så må vi selvfølgelig være medlem af EU og kæmpe for at sikre bedre lovgivning og bekæmpe social dumping sammen. Men forestil dig et scenarie, hvor alle medlemslande er enige om at gøre det… Det er, hvad det kræver at ændre traktaten, enstemmighed. Det tror jeg ikke på. EU er ikke en neutral kampplads, det er en neoliberal konstruktion, hvor liberalisering og harmonisering kræver flertal og begrænsninger af markedskræfterne kræver enstemmighed. På de vilkår skal vi selvfølgelig ikke være med.

Eva Milsted Enoksen, Enhedslisten Christianshavn