+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Jeg havde den store fornøjelse at være inviteret til medlemsmøde i Horsens afdelingen hvor EU var sat til debat.
Spændende aften hvor de fremmødte gik til kandidaten og diskussionslysten var stor.
Især miljø, social dumping og flygtningespørgsmål og EU’s rolle i disse sammenhænge optog de fremmødte. Flere gode forslag til vinkler på vores kommende EU valgkamp blev foreslået, bl.a. at vi i spørgsmålet om social dumping støtter den europæiske fagbevægelses forslag til en Social Protokol, der sikrer at hensynet til de faglige og sociale rettigheder altid har forrang for de økonomiske rettigheder såfremt der er konflikt mellem de to sæt rettigheder.
I spørgsmålet om flygtninge var der flere der betonede vigtigheden af at vi i højere grad tager udgangspunkt i anbefalinger fra FN.
Alt i alt en givtig aften. Tak til Horsens for det.

Jeg kommer gerne ud i andre afdelinger hvis det kan have interesse