+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

Foto EL Svendborg

Det danske forsvarsforbehold er under pres. Alle partier med undtagelse af Enhedslisten og DF, sigter mod at få det ophævet.

Forbeholdet giver stadig god mening nu 25 år efter det blev indført. Det har således holdt Danmark ude af den stadigt mere omfattende og aggressiv oprustning i EU.
Med undtagelse af Malta og Danmark indgik EU landene således i november sidste år det såkaldte PESCO samarbejde, der bl.a. indeholder en forpligtelse til at udbygge det militære samarbejde ved at forhandle ”…..ambitiøse og mere bindende fælles forpligtelser, som de deltagende medlemslande påtager sig, bl.a. “regelmæssigt at øge forsvarsbudgetterne i faste priser for at nå de aftalte mål”.

billede, EL Svendborg

Tilhængerne af en ophævelse af forsvarsforbeholdet taler således mod bedre vidende, når de fastholder at sigtet med samarbejdet er en fredeligere verden.
Med PESCO samarbejdet fortsættes og intensiveres en fælles målrettet oprustning. Med det sigte at give EU en militær kapacitet, der eksempelvis ud fra Macrons franske synspunkt, gerne ses anvendt offensivt strategisk som det hedder. Man kan kun frygte hvad det betyder når man tænker på Frankrigs atomare kapacitet.

Hertil kommer at den fælles oprustning, som det er tilfældet i alle andre militære stormagter, uvægerligt vil føre til et stærkt militært industrielt kompleks. Se blot hvordan de danske våbenproducenter allerede beklager hvor store vækstmuligheder de går glip af fordi vi ikke er med i PESCO.

En af Enhedslistens aktivistiske opgaver i parlamentet må være at afdække det europæiske militærindustrielle kompleks. Som bekendt er krig forfærdelig, men også en forfærdelig god forretning. Det må Enhedslisten sætte fokus på.