+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

billede: Den Europæiske Centralbank

Enhedslisten bør arbejde for EU forbud mod handel med spekulative finansprodukter. Det vil mindske risikoen for en finansiel krise, og det vil lægge en dæmper på den globale kapitalistiske ekspansion.

Spekulationskapitalen udvikler til stadighed, hvad de kalder nye produkter. Handlen med de såkaldte derivater er det nye lukrative spekulationsmarked.
Derivater er lotterisedler på at der sker noget bestemt en gang ud i fremtiden. Det kan være handel med olie til en fast garanteret pris om 5 år uanset verdensmarkedsprisen. Et lotteri som eksempelvis tog livet af OW Bunker. Eller det kan være garantier mod eksempelvis kursudsving på en bestemt valuta. Et lotteri som bl.a. gjorde den amerikanske spekulant George Soros 1,7 mia. kroner rigere ved spekulation på at det britiske punds fald dagene efter Brexit.
Handelen har taget et gigantisk omfang, stærkt hjulpet på vej af liberaliseringerne af finansmarkederne. Det anslås at have en værdi på over 425.000 milliarder euro årligt.

Det er et gigantisk marked. Et marked der er svært at forstå, at gennemskue og kontrollere.
Men ikke desto mindre et marked med stor betydning for omfordelingen af værdier fra produktive virksomheder til spekulationskapitalen. Og det kan få enorme konsekvenser for EU’s økonomi hvis kasinoet løber løbsk.
Det var blandt andet tilfældet for det amerikanske forsikringsselskab AIG, der i 2008 ikke kunne stille sikkerhed for de garantier de havde handlet med. For at undgå en domino fallit bølge på de involverede virksomheder, valgte den amerikanske nationalbank at tilføre AIG i alt 85 mia. USD.

Det samme vil EU og medlemsstaterne gøre såfremt en af de såkaldte systemiske banker, altså en bank der er for stor til at måtte gå konkurs, kommer i en situation som AIG. EU’s Centralbank garanterer disse bankers overlevelse. Ligesom den danske nationalbank garanterer de hjemlige systemiske banker.
Blot for at sige at det rager os alle hvad spekulationskapitalen har tilladelse til.

EU’s Centralbank er naturligvis opmærksomme på risikoen. Og EU forsøger at regulere markedet. Senest gennem en ny forordning i november 2017. Men alle erkender at uanset kontrol og regulering er det et uigennemskueligt og finansielt farligt marked.

Det gode spørgsmål er; Jamen hvorfor er det så tilladt?
Tilhængerne argumenterer med at såfremt virksomheder skal kunne ekspandere på ukendte markeder, med ukendte risici, ja så kan derivater være en god forsikring mod det ukendte.
Hvilket fra min synsvinkel blot er endnu et godt argument for at forbyde vanviddet.

Og jeg vil tro at udbreder vi kendskabet til denne lukrative men uproduktive spekulation, så har det format til at samle protester på lige fod med dem vi har set mod skattesnyderi.
Det er en vigtig sag.