+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

Jeg er kandidat til Enhedslistens hovedbestyrelse.

Enhedslisten gør det godt. Spørgsmålet er hvordan vi kan gøre det bedre.

Med stædig ihærdighed i mange års opposition til borgerlige regeringer, har vi vundet en placering i det politiske landskab, som vi med rette kan være stolte af.
EU og Folketingsvalgkampen viste, at vi desværre ikke formår at nå det potentiale vi selv har skabt.
Mange har brugt timer på Facebook på efterfølgende at pege på mangler eller fejl ved den linje Folketingsgruppen og MEP kandidater har lagt for dagen.
For mig at se er linjen helt rigtig. 100 dages planen og Klimaplanen var gode afsæt og peger på rigtige og konkrete løsninger.
I EU spørgsmålet handler det om politiske dagsordner, og præcisering af at udmeldelse er et middel og ikke et mål i den sammenhæng.
Den linje er fortsat vejen frem.
I min optik er det således ikke den politiske linje, som den udfoldes af Folketingsgruppen, byrødder og andre af vores repræsentanter, der er udfordringen.
Det er til gengæld vores partis måde at fungere på.
Både indadtil og udadtil.
Som jeg oplever det i det jyske har vi følgende udfordringer:
Vi formår ikke at få alle interesserede  til at deltage, hverken medlemmer eller de der er os nærmest.
Vi formår ikke at føre konstruktive diskussioner, der inddrager vores kollektive erfaringer og tilfører dem fornyelse.
Vi formår ikke at efterleve vores egne principper om transparens og åbenhed
Vi formår ikke at skabe sammenhæng mellem top og bund i vores parti
Vi formår ikke at lære af NGOernes aktionsfællesskaber.
Hvis vi vil fastholde vores flade struktur, er det på tide vi gør den mere mere effektiv.
Efter vi har tiltrådt regeringens forståelsespapir, står vi i en helt ny strategisk situation hvor vi kan få reel indflydelse på den førte politik.
Hvis det skal lykkes, har vi  brug for at mobilisere vores kollektivs potentiale.
Vi kan gøre det meget bedre !

Benny Dall
DK 6000 Kolding
mob.: +45    27440844