+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

Ingen partier overlever uden at have tag i ungdommen. Det gælder også Enhedslisten.

Desværre lykkes vi dårligt med det. Skolevalgene har understreget vores dilemma. Nok har vi en solidarisk og grøn politik, der tiltrækker unge, men vi formår ikke at omsætte det i nye unge medlemmer eller politisk organisering i en ungdomsorganisation, eller for den sags skyld en stemme ved et valg.
Enhedslisten har haft et årelangt samarbejde med SUF. Samarbejdet har i årevis været genstand for diskussion. Således også på sidste årsmøde
Af en eller anden grund har diskussionerne altid startet med at vi har slået fast at vores ungdomsarbejde foregår i SUF. Sidste årsmøde var ingen undtagelse i den henseende.
Måske vi skulle forsøge at diskutere hvilke indholdsmæssige forventninger vi har til ungdomsarbejdet i stedet for at forholde os til den organisatoriske ramme.
Jeg er medlem i Kolding. Under den seneste kommunalvalgkamp formåede Enhedslisten at få 31% af stemmerne ved et prøvevalg til Danmarks største vælgermøde for alle 6-9 klasser i Kolding.
Men hverken Enhedslisten, eller vores dengang tre mands store SUF afdeling var i stand ti at samle op på succesen.
Vi kan altså godt skabe opmærksomhed, men ikke omsætte det til mere forpligtende interesse. Den udfordring er værd at overveje.
Hos os har sidste års beslutning om at tilbyde dobbelt medlemsskab ikke været hjælpsom. To unge der endelig havde besluttet sig for at melde sig ind i EL, blev straks opfordret til at melde sig ind i SUF, som de ikke kendte og ikke delte synspunkter med. Resultat: de viser sig ingen af stederne. Så det var en fiasko her.
Andre kan have gjort andre erfaringer.
Jeg ser frem til at vi for mulighed for at debattere den handleplan vi vedtog på sidste årsmøde.
Kom vi videre, hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke?
Lever SUF op til de forventninger vi har til dem?
Gør ungdomsinitiativerne i Enhedslisten?
Svarene på disse spørgsmål og debat om hvorvidt sidste årsmødes beslutninger har båret frugt, er nødvendige for at vi kan sætte en retning for Enhedslistens Ungdomsarbejde.
En retning der gerne må komme turbo på snarest.
Benny Dall

Byrådsmedlem Enhedslisten

Benny Dall
DK 6000 Kolding
mob.: +45    27440844