+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

Illustrationen til denne artikel er et kort over hvordan den nuværende HB fordeler sig geografisk.

Det er efter min mening et problem vi bør få gjort noget ved.
Sydjylland som eksempel
Fakta;
Sydjylland består af 12 kommuner. Her bor 12% af landets befolkning, i alt 730.000 mennesker.
Enhedslistens afdelinger har ca 750 medlemmer fordelt på 11 afdelinger.
Ved seneste folketingsvalg fik Enhedslisten godt 18.000 stemmer i Sydjylland, svarende til 7,5% af listens samlede stemmetal.
Vi har ikke haft et HB medlem i årevis, om nogensinde.  Er det er problem?
Det synes jeg det er.
Vi har en hverdag,  kultur og tilgange til løsninger, skabt af vores mikrosamfunds egenudvikling, som er vidt forskelligt fra storbyernes. Men vores erfaringer, viden og tilgange til politikudvikling får ikke plads eller bliver hørt.
Skal vi være et landsdækkende parti, og ikke udelukkende et storbyparti, bør vi sørge for at alle er med og bliver hørt.
Vi kan bidrage.
Dette er ikke et forsøg på at få medlidenhed eller et forsøg på at bemægtige os særlige rettigheder.
Virkeligheden er at vi i vores landsdel tumler med nogle af de udfordringer som Enhedslisten skal kunne forholde sig til politisk for at vokse sig større.
Her et par eksempler.
Enhedslisten taber arbejderne.
Sydjylland er produktions Danmark. Her er lige så mange industriarbejdspladser som i København, Aalborg, Aarhus og Odense….tilsammen.
90.000 går på arbejde i industrien i Sydjylland.
Den forståelse sydjyllands medlemmer af Enhedslisten har til deres hverdag bør være repræsenteret i vores ledelse
Vi lever i forskellige verdener, og har forskelligt at byde ind med.
Enhedslisten kæmper mod løndumping-
Over 40% af al eksport kommer gennem Sydjylland til lands, til vands, på tog og fly.
Her er landets største transportkorridor. Med alle de problemer det medfører. Trafikspørgsmål der konstant skal tages stilling til. Landets højeste koncentration af virksomheder der beskæftiger løndumpede chauffører og logistikmedarbejdere.
Vi har alle disse udfordringer, og forholder os til dem. Måske det er værd at høre på?
Sydjylland blot et eksempel. Andre områder, Vestjylland, Nord- vest- og Sydsjælland, Lolland Falster og Bornholm er andre områder der har vigtigt at bidrage med.
Vi opfatter os ikke selv som et mindretal. Bliver bare behandlet dårligere.
Hvis Enhedslistens medlemmer i Sydjylland kollektivt søgte mindretalsbeskyttelse jvf paragrafferne ville vi have ret til i omegnen af 2 HB medlemmer. Kuriøst og virkelighedsfjernt, men alligevel. Det siger noget om årsmødevalgte hovedbestyrelsers manglende repræsentative kvaliteter.
Mindretalsbeskyttelse er åbenbart vigtige end at sørge for at alle lokale flertal af partiets medlemmer er repræsenteret.
En skævhed i prioritering tiden og ikke mindst partiets udvikling burde være løbet fra.
Hvad kan vi gøre ?
En mulighed kan være at udvide HB med eksempelvis 10 medlemmer, der vælges af de enkelt regionens medlemmer. Fordelt med 2 til hver region, med undtagelse af region Hovedstaden der får 1 mandat, og overlader et mandat til Bornholm.
Det kunne afhjælpe en del af problemet.
Ud over at skabe større lighed i den geografiske repræsentation, vil det uden tvivl få den positive sidegevinst, at det vil medføre større sammenhæng mellem topledelse, regioner og afdelinger.
 
 

Benny Dall
DK 6000 Kolding
mob.: +45    27440844