+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

På det seneste årsmøde blev det besluttet, at HB på et par møder i løbet af året skulle drøfte de fælles politiske prioriteringer med SUF, og kommende fælles aktiviteter. På den baggrund kunne HB drøfte eventuelle ændringer i samarbejdsaftalen med SUF.

HBs beretning indeholder ingen bemærkninger om drøftelserne med SUF. Ej heller nogen indstillinger om ungdomsarbejdet overhovedet. Det er bekymrende. Især på baggrund af den utilfredsstillende politiske og organisatoriske situation SUF efter min opfattelse befinder sig i.
På den baggrund vil jeg opfordre HB til at referere deres drøftelser med SUF på årsmødet. Er der fælles fodslag omkring de politiske prioriteringer? Er der fælles aktiviteter i støbeskeen, eller overhovedet udsigt til det?
Det haster med klarhed om den fremtidige retning i ungdomsarbejdet. Det må vi debattere på årsmødet. Men det kræver unægteligt at vi får indblik i hvor langt HB er kommet med beslutningerne fra sidste årsmøde.
Udfordringerne forsvinder næppe af sig selv.
Enhedslisten må efter min mening, som minimum prioritere ressourcer til flg:
– Forberedelse af vores indsats i skolevalg 2021, og ungdomsindsatsen i kommunalvalget der følger kort efter.
– Ungdomsfestival 2020
– Organisering af 2 årlige landsdækkende træf for nye unge medlemmer af Enhedslisten.
– Enhedslistens deltagelse i Ungdommens Folkemøde 2020.
Her link til årsmødets beslutninger:

Benny Dall
DK 6000 Kolding
mob.: +45    27440844